immigration lawyer, miami fl
Soulajman Apre Kondanasyon
Soulajman Apre Kondanasyon
> Soulajman Apre Kondanasyon

Soulajman Apre Kondanasyon

Petisyon apre kondanasyon yo se souvan dènye opòtinite yon moun genyen pou chèche soulajman anba yon jijman ak santans yon tribinal pwononse apre pwosè. Biwo sou lwa Imigrasyon nou an te elimine avèk siksè anpil kondanasyon yon fason pou sove kliyan nou yo anba depòtasyon.

Yon petisyon sou Lwa 3.850 la dwe siyen nan espas de (2) ane apre kondanasyon an ki te gen kèk ti eksepsyon. Sepandan, soulajman daprè petisyon sou Lwa 3.800 pa limite ak menm règ 2 ane pou petisyon sou Lwa 3.850 la, epi konsa ka sèvi kòm yon ekselan altènativ pou elimine yon santans oswa yon kondanasyon.

Eksperyans Mesye Murray kòm yon ansyen avoka pou defans kriminèl pou Biwo Defansè Piblik Miami Dade ofri kliyan nou yo avantaj ke moun ki reprezante yo a se yon avoka imigrasyon ki konnen sistèm jistis kriminèl la. Eksperyans nou nan lwa imigrasyon bay nou posiblite pou fè tout sa ki posib ak efikas nan entèraksyon nou avèk avoka akizasyon yo e ak jij yo konsènan konsekans kondanasyon kriminèl yo sou imigrasyon.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home