immigration lawyer, miami fl
Imigrasyon ki baze sou Travay
Imigrasyon ki baze sou Travay
> Imigrasyon ki baze sou Travay

Imigrasyon ki baze sou Travay

Viza moun ki pa imigran pou Travay Tanporè

Genyen plizyè kalite viza ki disponib pou sitwayen etranje k ap chèche travay tanporè oswa pèmanan nan Etazini. Ladan yo genyen viza O pou moun ki genyen talan oswa abilite ekstraòdinè nan pwofesyon yo; viza P pou atlèt, atis, ak komedyen; viza L pou deplasman anplwaye nan konpayi miltinasyonal yo; ak viza H pou travayè agrikòl tanporè. Nou pral diskite avèk ou pou chwazi kalite viza ki pi apwopriye, epitou travay men nan men avèk ou ak anplwayè w la Nou pral diskite avèk ou pou chwazi kalte viza ki pi apwopriye, epitou travay men nan men avèk ou ak anplwayè w la pandan tout pwosesis la.

Imigrasyon sou baz Anplwa Pèmanan

Genyen antou senk diferan kalite viza baze sou travay, chak pou yon kategori espesyal travayè. Premye kategori a se pou moun ki gen abilite ekstraòdinè nan kèk domèn (EB-1); ansuit pwofesyonèl ki gen diplòm avanse oswa ki gen abilite eksepsyonèl (EB-2); pwofesyonèl ak travayè espesyal ak lòt travayè (EB-3); imigran espesyal tankou travayè relijye oswa anplwaye retrete nan òganizasyon entènasyonal (EB-4); ak envistisè nan biznis ki satisfè kèk kondisyon (EB-5).

Kit w ap planifye pou vini Etazini pou yon travay pandan yon peryòd limite oswa ou vle aplike pou ajisteman sitiyasyon pou vin rezidan pèmanan, nou ankouraje ou kontakte nou nan Michael G. Murray, P.A., kote yon Avoka eksperimante nan Imigrasyon sou Baz Anplwa ka fè yon evalyasyon pou ou.

bezwen èd yon avoka imigrasyon nan Sid Florid?>KONTAKTE MICHAEL G. MURRAY, P.A.

HOW CAN WE HELP YOU?
tell us here.
 
let us be your guide.
WHO IS Michael G. Murray, Esq?

Michael G. Murray, av. te fèt nan Miami, epi gradye avè Onè ak Merit nan Inivèsite Florida. Li te pran yon MEtriz nan Emerson College nan Boston, Masachosèt, epi Doktora li nan Dwa nan St. Thomas Lekòl de Dwa nan Miami, Florida. Pandan l te lekòl de Dwa, Mesye Murray te resevwa Rekonpans nan Pwosedi Kriminèl, Defansè pou Pwosè, Entèvyou, Konsèy, ak Negosyasyon, ak Klinik Lwa Imigrasyon, ki konsakre nan tèz li pou eksepsyon kriminèl pou etranje ki kondane pou krim vyolan. Mesye Murray gen anpil eksperyans nan lwa ...

LEARN MORE
NEWS FOR

Jun 18, 2015 /  “How my internship taught me the importance of hiring an attorney for immigration services,” by guest writer: Samantha Jean Francois
The article below was written by Samantha Jean Francois, a promising law student at St. Thomas University and summer intern at Michael G. Murray, P.A.. Being a law student is said to have many advantages. One is that we are said to understand legal terms better than the average person without any legal experience.  Every law student has gotten a random phone call from a friend or family member looking for legal advice. The biggest misconception about law is that ...

READ OUR BLOG
WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home