immigration lawyer, miami fl
immigration
lawyer
in Miami, Florida
MICHAEL G. MURRAY, PA

Michael G. Murray, yon avoka Imigrasyon Miami, founi asistans legal konplè pou moun ak fanmi sou diferan sijè ki gen rapò ak imigrasyon. Pakèt eksperyans ak konesans nou sou lwa imigrasyon Etazini, ak abitid nou genyen ak pwosedi nan Depatman Sitwayènte ak Imigrasyon Etazini (USCIS) la te ede nou pou n toujou jwenn siksè. Biwo lwa imigrasyon nou an sitiye anba lavil Miami, men nou sèvi kliyan nan tout peyi a.

AVOKA IMIGRASYON MIAMI

Nou konnen ke wout natiralizaysyon an pa toujou fasil. Kèk moun konplete vwayaj la pou kont yo. Gen lòt moun ki rete bloke sou wout la. Kèlkeswa kote ou ye nan vwayaj pa w la, se avèk fyète nou ap ede ou navige sou yon teritwa ki etranj.

Kite nou sèvi kòm gid ou.

services

 • Avoka Depòtasyon

  Avoka kont Depòtasyon ak ekspilsyon (Pwosè).
  Nan yon klima kote imigrasyon ap pale de aplike lalwa ak ranfòse sekirite, Depatman Sekirite Teritwa ...

  LEARN MORE
 • Azil

  Yo ka akòde azil a moun nan Etazini ki pa gen posiblite oswa pa vle retounen nan peyi yo akòz yon krent pèsekisyon ki byen fonde sou baz ras, ...

  LEARN MORE
 • Imigrasyon ki baze sou Travay

  Viza moun ki pa imigran pou Travay Tanporè

  Genyen plizyè kalite viza ki disponib pou sitwayen etranje k ap chèche travay tanporè oswa pèmanan nan ...

  LEARN MORE
 • Imigrasyon Pou Fanmi

  Nan kabinè legal Michael G. Murray, P.A., nou travay nan limit lwa imigrasyon Etazini pou reyini fanmi epi akonpli lòt objektif kliyan nou gen nan ...

  LEARN MORE
 • Sitiyasyon Espesyal Imigran Jivenil (SIJS)

  Konfòmeman ak INA § 101(a)(27)(J), anba klasifikasyon "Espesyal Imigran Jivenil," kèk moun san papye, ke yo te deklare depandan yon tribinal jivenil ...

  LEARN MORE
 • Sitwayènte ak Natiralizasyon

  Gen twa fason pou pran nasyonalite ameriken: si ou fèt nan Etazini, si ou se pitit yon sitwayen ameriken oswa atravè pwosesis natiralizasyon.
  ...

  LEARN MORE
 • Soulajman Apre Kondanasyon

  Petisyon apre kondanasyon yo se souvan dènye opòtinite yon moun genyen pou chèche soulajman anba yon jijman ak santans yon tribinal pwononse apre ...

  LEARN MORE

updates on immigration law

excerpts from our blog

Deportation: How Long Must You Wait Before Returning to the United States? (Jun 7, 2017)

As a Miami immigration lawyer and an Austin immigration lawyer, I have many clients who have questions about deportation (removal) proceedings. Below are some frequently asked questions about deportation or removal from the United States. I have been removed (deported) from the United States. How long must I wait before returning to the U.S.? That depends. If you were ordered removed (or deported) from the U.S., you must remain outside of the country for five, ten, or 20 years, and in some cases, you may not be able to return to the U.S. at all.  However, some deportees can return to the U.S. on a visa even before their required time outside the country expires. To do this, you should understand the circumstances surrounding your order of removal, what options are available to you, and what type of waiver (or legal forgiveness) you will need. Keep reading on for more information about how long you will need to wait to reenter the United States. If you have any questions in regard ...

VIEW OUR blog
CONTACT Michael G. Murray, P.A. so that we can determine if you benefit from recent changes in the law.

the green card

JUST GOT A WHOLE LOT MORE COLORFUL

The June 26, 2013 Supreme Court decision, United States v. Windsor, paves the way for same-sex couples to apply for marriage based adjustment of status to lawful permanent residence. Learn More

PREPARATION.
Give me six hours to chop down a tree & I will spend the first four sharpening the axe. ABRAHAM LINCOLN

Our Miami, FL immigration law firm thoroughly prepares each individual case. We are proud of the fact that many of our immigration cases come to us through referrals from existing clients as well as other attorneys in Miami, Fort Lauderdale, and the Palm Beaches.

WE SPEAK Spanish, French, Creole, Mandarin & Portuguese CONTACT US (305) 895-2500 home